change language

 

      
links

Jak uczą profesorowie?


Kadra profesorska FESE to nauczyciele szkół wyższych oraz praktycy z całej Europy oraz gościnnie - profesorowie amerykańscy, bowiem FESE kładzie nacisk na solidne wykształcenie multikulturowe otwarte na świat angloamerykański.

Profesorowie FESE są kierownikami kursów i odpowiadają wraz ze swoimi asystentami za sukces kursu aż do jego zakończenia lub egzaminu końcowego.
Wymaga to omówienia przez kierowników kursów wszystkich kursów i ich treści pod względem merytorycznym. Oznacza to również bliski, bezpośredni kontakt ze studentami, którzy mogą liczyć na osobistą rozmowę w sprawach problemowych, egzaminacyjnych, zawodowych oraz osobistych.

Ta koncepcja dydaktyczna, wykluczająca m.in. anonimowość studentów, przewija się przez cały tok studiów.

Jako że akcentem każdego kursu jest i propedeutyka, wdrażanie i opanowanie materiału (testy), a także rozwój osobowości studenta, profesorowie i ich asystenci są jednocześnie nauczycielami, nadzorcami (supervisors), moderatorami i egzaminatorami. Dotyczy to szczególnie fazy specjalizacji.

Aby w sposób optymalny zagwarantować elementy dydaktyki, metodyki i naukowości, ale także rozwój osobowości studenta oraz umiejętność jego współżycia w grupie, FESE pod kątem tych odpowiedzialnych zadań dokonał wyboru kadry profesorskiej. Bez mała wszyscy profesorowie, zanim zostali powołani przez FESE, byli nauczycielami europejskich szkół wyższych lub też znakomitościami w ich specjalnościach.


Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
webspace
webspace