change language

 

      
links

Czy mogę studiować w pełnym wymiarze godzin, czy niepełnym?

Wszystkie programy FESE mają formę kursową. Każdy kurs składa się z trzech faz:

:1. faza autodydaktyczna, która nie wymaga obecności w kampusie

2+3. faza wykładów i seminaryjna z wymogiem obecności w kampusie. Tu terminy mogą być za każdym razem dopasowane do życzeń grupy, zwłaszcza że liczba uczestników jest z uwagi na efekty relatywnie mała.


Alternatywny model czasowy zajęć:

Dla tych, którzy nie chcą przerywać swojej pracy zawodowej, faza wykładów i seminaryjna w kampusie może mieć formę bloku weekendowego lub kursowego. Należy jednak mieć na uwadze, iż jest wymagana obowiązkowa liczba godzin!

Zarówno w przypadku pełnego jak i niepełnego wymiaru godzin zajęciom towarzyszy intensywna asysta oraz właściwa indywidualna opieka ze strony profesorów lub ich asystentów.

Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
webspace
webspace