change language

 

      
links

Warunki przyjęcia?

Warunki studiowania w FESE:

W przypadku kandydatów na stopień MBA - FESE:

 • ukończenie szkoły wyższej albo świadectwo maturalne, albo zdany egzamin wstępny
 • przejście przez procedurę kwalifikacyjną
 • podanie o przyjęcie
 • dobra znajomość języka angielskiego*
 •  dyplom szkoły wyższej albo matura
 • dyplom szkoły wyższej/ promocja
 •   zdanie egzaminu wstępnego
 • szczegółowe podanie o przyjęcie z referencjami
 • rozmowa indywidualna z programowym
       kierownikiem studiów
 • dobra znajomość języka angielskiego,
       znajomość francuskiego albo hiszpańskiego
       lub włoskiego*
 • W przypadku kandydatów na stopień MBA, Dipl. - FESE:

   

 • ukończenie szkoły wyższej albo matura lub mała matura oraz dodatkowo świadectwo dwuletniej
       szkoły zawodowej i zdany egzamin wstępny.
 • udokumentowanie kwalifikacji biznesowych oraz doświadczenia w kierowaniu.
 • zdanie egzaminu wstępnego.
 • rozmowa indywidualna z kierownikiem programowym studiów.
 • dobra znajomość języka angielskiego.
 • Uwaga:
   FESE kładzie nacisk na społeczne formy współżycia oraz zainteresowania sportowe i kulturalne

  *  znajomość języków można zdobyć lub rozszerzać podczas testu wstępnego

  Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
  webspace
  webspace