change language

 

      
links

Zalety studiowania w FESE

FESE czyni starania, aby być obecną we wszystkich europejskich krajach, co dla studentów oznacza, iż studia w zakresie zarządzania gospodarką są w „zasięgu ręki”.

Jako że studia w FESE są od samego początku ukierunkowane na zdobywanie odpowiedzialności kierowniczej oraz otwartości na zagadnienia globalne, zakłada się, iż w czasie studiów kompetencje językowe oraz socjokulturowe należy, oprócz kraju rodzinnego, zdobywać w przynajmniej dwóch dalszych krajach europejskich. Możliwy jest także rozwój własnej osobowości poprzez obcowanie z miejscowymi specjalistami włącznie z nadzorem z ich strony.

Wysokość czesnego nie jest wygórowana i jest dopasowana do siły nabywczej pieniądza w danym kraju. Możliwa jest również pomoc stypendialna w formie kredytu; jest ona ograniczona i zależy od osiąganych wyników (normy obowiązujące w Niemczech).

Studia, w zależności od zainteresowań, można ukończyć specjalizując się np. w zakresie zarządzania, bankowości, marketingu itp.
Dzięki kooperacji FESE z Uniwersytetem w Preston (USA) umiejętności zdobyte w FESE (credit points) są w pełni uznawane przez Uniwersytet w Preston. Daje to możliwość, po zdobyciu odpowiedniej specjalizacji i dodatkowych studiach w USA, uzyskanie amerykańskich stopni akademickich: Bachelor, Master, Specialist (DBA) i PhD w zakresie zarządzania gospodarką. 

Studia w FESE mają charakter praktycznego systemu kursowego: każdy kurs składa się z trzech bloków: autodydaktycznego, wykładów oraz seminaryjnego.

Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
webspace
webspace