change language

 

      
links

Kto studiuje w FESE?

FESE jest zarówno europejska jak i kosmopolityczna i ma na względzie szczególnie wolność i równość ludzi. Nie dyskryminuje nikogo ze względu na rasę, jego kolor skóry, pochodzenia, płeć, wiek, wyznanie, dotychczasową działalność i sytuację finansową.

Struktura studiów jest tak skonstruowana, że ma na uwadze osobowość i rozwój każdego studenta, nie stwarza barier rekrutacyjnych, rezygnuje ze skostniałego i wąskiego systemu oświatowego oraz pozwala na przejrzystą procedurę rekrutacyjną, preferuje zmienność i zróżnicowanie poprzez modułową konstrukcję semestrów.

Dzięki współpracy z przedsiębiorstwami przemysłowymi i instytutami studenci mogą poznać granice i szanse w życiu zawodowym oraz być zachęceni do własnego działania.

Dlatego też obok ofert z zakresu zawodowego kształcenia i doskonalenia FESE oferuje kształcenie interdyscyplinarne, multikulturowe oraz rozwój osobowości.

Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
webspace
webspace