change language

 

      
links

Mám studovat v regulérním denním nebo ve večerním/dálkovém studiu?

Všechny FESE studijní programy jsou založeny na kursech. Každý kurz sestává ze tří fází.:

1. Kontrolovaná autodidaktická fáze, která nevyžaduje bezprostřední přítomnost v CAMPUSu.

2+3. Přednášková a seminární fáze s přítomností v CAMPUSu. Zde mohou být termíny přizpůsobeny přáním třídního kolektivu, obzvláště pokud je počet ůčastníků kvůli efektivnosti udržován relativně malý

Alternativní model večerního (dálkového) studia:

Pokud nemůžete Vaši činnost v zaměstnání přerušit, mohou být přednášky a seminární fáze s přítomností v CAMPUSu přeloženy na víkendy nebo je možné nabídnout blokkurz. Je však nutno vzít v úvahu, že je vyžadován určitý počet povinných hodin.

Jak u normálního tak u večerního / dálkového studia vám bude nabídnut intenzivní doprovod a osobní konzultace od Vašich profesorů resp. profesorského týmu.

 

Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
webspace
webspace