change language

 

      
links

Které závěrečné zkoušky mohu u FESE získat?

a) Economist dipl.. - FESE [TM]
Absolvování základního hospodářsko-ekonomického studia na úrovni BACHELOR.

b) Junjor MBA -
FESE [TM]
Absolvování základního hospodářskoekonomického studia pro vedoucí úlohy.
Predpoklad:Získáni diplomu v nekteré jiné oblasti.

c) MBA -
FESE [TM]
Absolvování studia s hospodářsko-ekonomickými základy s kvalifikací pro vedení podnikú. Predpoklad:Získáni diplomu predem nebo promoce.


d) MBA, dipl. - FESE [TM]
Absolvování studia na hospodářsko-ekonomických základech vcetne vedoucích znalostí a vedoucích kvalit.

Predpoklad: Praktika bez univerzitního predvzdelání.


- Economist dipl. - FESE [TM]
- Jun. MBA - FESE [TM]
- MBA - FESE [TM]
- MBA, dipl. - FESE [TM]- Bachelor Degree (USA)
- one-year MBA (USA)
- two-year MBA (USA)
- EMBA (USA)

Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
webspace
webspace