change language

 

      
links

Které výhody mám při evropském FESE studiu?

Protože se FESE snaží rozšířit do všech evropských zemí, bude studentům umožněno studovat BUSINESS ADMINISTRATION.

Protože studium u FESE je od začátku zaměřeno na převzetí vedoucí zodpovědnosti a světové otevřenosti má být během studia minimálně ve dvou dalších evropských zemích získána jazyková a sociálně kulturní kompetence.

Studijní poplatky jsou přizpůsobeny kupní síle země a platí jako sociálně udržitelné (akceptovatelné) Pomoc ve formě financování pomocí pujček v Německu ( nebo stipendií závislých na výsledku mohou být také nabídnuty.

Studium může být ukončeno specializací odpovídající sklonüm (nadání) studentů např. Management, Accounting, Marketing ap.


Díky kooperaci mezi FESE a US-Universities budou studijní výkony z FESE (credit points) od US-Universities plně uznávány a to tak, že je možné po odpovídající specializaci a doplnkovém pobytu v USA  získat US studijní stupeň BACHELOR, MASTER, SPECIALIST a PhD.


Studium u FESE je koncipováno na praktickém systému kurzů. Každý kurz sestává z jednoho autodidaktického bloku, jednoho bloku  residentních přednášek a jednoho bloku semináře.

Webspace & Webdesign - [we keep your business online]
webspace
webspace